.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia zdobył status Krajowego Klastra Kluczowego

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-09-25 12:39:48
aktualności

W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki konkursu, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia został uznany za Krajowy Klaster Kluczowy (KKK). Krajowy Klaster Kluczowy to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej...

W wyniku ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki konkursu, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia został uznany za Krajowy Klaster Kluczowy (KKK). Krajowy Klaster Kluczowy to klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Klastry kluczowe są identyfikowane na poziomie krajowym w oparciu o kryteria dotyczące m.in. potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora klastra.

W dniach 12 maja – 19 czerwca br. Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowało konkurs o status Krajowego Klastra Kluczowego. Jego celem było wyłonienie klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i nadanie im statusu KKK. Konkurs ma charakter otwarty i będzie organizowany cyklicznie w rundach konkursowych w trakcie całej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020. Uzyskanie miana Krajowego Klastra Kluczowego przez Zachodniopomorski Klaster Zielona Chemia oznacza, że firmom w nim zrzeszonym będą przysługiwały dodatkowe punkty przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (POIR) oraz możliwość skorzystania z dedykowanego konkursu pn. „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” podziałania 2.3.3. POIR.

Celem działania 2.3.3 POIR jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach klastra ze statusem Kluczowego oraz koncentrowanie się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. Wspierane będą projekty obejmujące usługi związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty produktów klastra ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie. Wsparcie ukierunkowane będzie także na działania związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową oraz zwiększeniem obecności klastra na rynkach międzynarodowych. Poziom dofinansowania będzie sięgał od 50% do 85% wydatków kwalifikowanych, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wyniesie 500 tys. zł, a maksymalna – 5 mln zł.

Więcej informacji nt. Krajowych Klastrów Kluczowych znajdą Państwo na stronach:

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityki+przedsiebiorczosci+i+innowacyjnosci/Klastry/Krajowe+Klastry+Kluczowe

http://poir.parp.gov.pl/umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych/poddzialanie-2-3-3-umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych