Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPierwsze konkursy RPO w II kwartale 2015 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Hubert Kowalewski | 2016-06-22 12:41:51
zachodniopomorskie, ue, fundusze, rpowz

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego planuje ogłosić konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w II kwartale 2015 r.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie tzw. kontraktów samorządowych - uzgodnionych z samorządem województwa lokalnych strategii rozwoju gospodarczego. W ramach tego naboru samorządy przedstawią pomysły na wzmocnienie swojego potencjału gospodarczego, proponując konkretne przedsięwzięcia, poprzez które ten cel zamierzają osiągnąć.

Fakt, że pierwszy konkurs w ramach nowego programu regionalnego będzie dotyczyć kontraktów samorządowych to dowód na to, że stawiamy na partnerstwo z samorządami – uważa dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Marcin Szmyt.

„Chcemy zaproponować społecznościom lokalnym i samorządowcom wspólne budowanie kontraktów samorządowych” – dodaje Szmyt.

Przygotowywane przez samorządy koncepcje kontraktów będą mogły obejmować projekty dot. tworzenia i rozbudowy infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego czy transportu miejskiego. Uwzględniać będą mogły też przedsięwzięcia ukierunkowane na upowszechnienie edukacji przedszkolnej, zapewnienie i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat trzech oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne. W kontraktach samorządy będą mogły uwzględnić projekty z zakresu infrastruktury edukacji ogólnej czy szkolnictwa zawodowego oraz popularyzacji nauki.

Szmyt zapowiada, że w II kwartale rozpocznie się też nabór „w równie wymagającym obszarze badań i rozwoju prowadzonym przez instytucje publiczne, od których w tej perspektywie oczekuje się bliższej współpracy z gospodarką”. Jak podkreśla, naukowcy powinni funkcjonować jako ci, którzy dostarczają innowacji do biznesu.

„Mamy pomysł na stały dialog z uczelniami na temat projektów, które miałyby szansę ubiegać się o dofinansowanie w tych nowych uwarunkowaniach. Chcemy pomóc w ich przygotowaniu do negocjacji – w specjalnej procedurze – ze stroną rządową, w tym Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju” – tłumaczy.

Również w II kw. 2015 r. przewidziano ogłoszenie naborów na projekty dot. wsparcia osób bezrobotnych, realizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz na programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za realizację tych projektów odpowiadać będą ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. W drugiej połowie roku zaplanowano też ogłoszenie konkursów dla przedsiębiorców, dotyczących m.in. tworzenia nowych miejsc pracy.

„Pierwszy w tej perspektywie konkurs dedykowany wprost przedsiębiorcom to ma być wsparcie dla przedsiębiorstw działających na terenie wyznaczonej przez nas Specjalnej Strefy Włączenia, obszaru naszego województwa o najsłabszych parametrach rozwojowych, gdzie niełatwo prowadzi się biznes, a miejsca pracy buduje się najtrudniej” – podkreśla dyrektor.

Budżet RPO dla regionu to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Na tę kwotę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1150 mln euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (450 mln euro).

Na wsparcie konkurencyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw w regionie, rozwój technologiczny oraz innowacji, a także budowanie współpracy nauki z gospodarką zostanie przeznaczona kwota 570 mln euro. Ze środków RPO finansowane będą także inwestycje w transport. Pula 590 mln euro na ten cel ma zapewnić większą dostępność do regionu. Nowa perspektywa finansowa to także 380 mln euro na edukację, zwiększenie dostępności do usług publicznych, a także na walkę z wykluczeniem społecznym. (PAP)