Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTu się rodzi przedsiębiorczość

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Hubert Kowalewski | 2016-06-22 12:31:05
zachodniopomorskie, gospodarka, inwestycje, firmy, strefa

W Zachodniopomorskiem działają cztery specjalne strefy ekonomiczne: Pomorska, Słupska, Kostrzyńsko-Słubicka i Mielecka.

Zachodniopomorskie oferuje ok. 1200 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych, w tym ponad 800 ha o statusie specjalnej strefy ekonomicznej, 50 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w Szczecinie i kolejnych kilkadziesiąt tysięcy w budowie. Inwestorzy mogą liczyć na m.in. pomoc publiczną, lokalne zwolnienia z podatków od nieruchomości do siedmiu lat oraz dostęp do funduszy unijnych na poziomie centralnym i regionalnym.

Region dysponuje rozbudowanym systemem instytucji otoczenia biznesu, zwiększającym jego atrakcyjność. Ważną rolę pełnią instytucje wspierające przedsiębiorczość, promujące rozwiązania proinwestycyjne czy komercjalizację badań naukowych.

W regionie działają izby gospodarcze (Północna Izba Gospodarcza http://www.izba.info), Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza w Szczecinie http://www.spcc.pl, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa http://www.kiph.com.pl.

Pomocą inwestorom służą również stowarzyszenia i centra biznesu (Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.zarr.com.pl, Stowarzyszenie Polskich Gmin Euroregionu „Pomerania” http://www.pomerania.org.pl, Centrum Biznesu w Koszalinie http://www.fundacja.koszalin.pl/centrum-biznesu-zaprasza.html), inkubatory przedsiębiorczości (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego http://inkubator.univ.szczecin.pl, inkubator przedsiębiorczości przy Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości) i ośrodki doradztwa, np. Polska Fundacja Przedsiębiorczości http://www.pfp.com.pl.

W Zachodniopomorskiem działa również Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie (http://www.innowacje.zut.edu.pl), Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego (http://karrsa.pl/), Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Szczecinie (http://zczt.ps.pl/new), fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie (http://www.fundacja.koszalin.pl/).

W województwie działają instytucje wspierające działalność inwestycyjną. Taką funkcję pełni m.in. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE, który dostarcza zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacje o potencjale gospodarczym regionu, informuje o prawno-administracyjnych regulacjach i o zachętach inwestycyjnych na poziomie regionu i kraju. Centrum promuje również ofertę inwestycyjną województwa zachodniopomorskiego, przekazuje informacje o podmiotach gospodarczych z regionu poszukujących inwestora. COIE wyszukuje potencjalnych poddostawców dla inwestorów zagranicznych, inicjuje kontakty pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie, prowadzi działania w formule follow-up (opieka poinwestycyjna) wobec inwestorów zagranicznych.

W województwie działają instytucje pożyczkowe i kredytowe wspierające biznes, np. Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. (http://www.fundusz.szczecin.pl/fundusz), Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.(http://www.fundusz.szczecin.pl/sfp), Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (http://www.zrfpk.pl). Inwestorzy mogą liczyć na pomoc odpowiednich departamentów w urzędach marszałkowskim i miejskim, np. przy inwestycjach na rynku nieruchomości, a także na granty rządowe, przyznawane z ogólnopolskiego programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2020.

Pod względem liczby ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (pojęcie to obejmuje parki technologiczne, inkubatory, centra transferu technologii, fundusze kapitału zalążkowego, Aniołów Biznesu, lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe, Fundusze Poręczeń Kredytowych, ośrodki szkoleniowo-doradcze) Zachodniopomorskie plasuje się na pozycji siódmej w gronie województw.

Według raportu „Ośrodki Innowacji I Przedsiębiorczości w Polsce. 2012”, w Zachodniopomorskiem było 46 ośrodków (najwięcej na Śląsku – 96, najmniej w opolskim – 15). Na jeden ośrodek przypadało w województwie w 2011 roku 4665 firm.

 

Miejsca specjalne

 

W Zachodniopomorskiem działają cztery specjalne strefy ekonomiczne: Pomorska, Słupska, Kostrzyńsko-Słubicka i Mielecka.

Według raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2013” - przygotowanego przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych - firmy do końca 2012 r. zainwestowały 2,9 mld zł, co stanowi 3 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych w SSE w Polsce. W tym samym okresie firmy utworzyły w regionie 4,8 tys. nowych miejsc pracy, czyli 3 proc. wszystkich nowych miejsc pracy utworzonych w strefach.

Według raportu lokomotywami rozwoju województwa zachodniopomorskiego są: Szczecin, Koszalin i Świnoujście oraz powiaty: kołobrzeski, policki, goleniowski, kamieński, drawski, szczecinecki, gryficki i koszaliński, jak również powstałe w tym regionie specjalne strefy ekonomiczne.

Województwo jest predestynowane do tworzenia klastrów międzyregionalnych, zwłaszcza w takich sektorach jak: produkcja urządzeń elektrycznych, produkcja maszyn i urządzeń, przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, hotele i podobne obiekty zakwaterowania.
 

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec

 

W województwie zachodniopomorskim Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec (http://www.europark.arp.pl) obejmuje Szczecin. Składa się z 25 podstref położonych głównie na terenie południowo-wschodniej części Polski, przede wszystkim w województwie podkarpackim. Posiada również podstrefy w województwach: lubelskim, śląskim oraz małopolskim. Strefą zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Oddział w Mielcu.

W Szczecinie strefa obejmuje Trzebusz, Dunikowo, ul. Lubczyńską i ul. Kniewską. Każda z nich dysponuje w pełni uzbrojonymi działkami inwestycyjnymi o dogodnej lokalizacji. Aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE Euro-Park Mielec, projekt musi spełniać definicję nowej inwestycji, generować nowe miejsca pracy. Minimalna wielkość planowanych kosztów kwalifikowanych (nakładów inwestycyjnych) to 100 tys. euro.

Projekt musi wpisywać się w plan zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a przed uzyskaniem zezwolenia inwestor nie może rozpocząć realizacji projektu.

Przedmiotem zwolnienia podatkowego jest zakup gruntów lub prawa do ich wieczystego użytkowania, zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, rozbudowa lub modernizacja istniejących środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych. Okres zwolnienia trwa do roku 2026. Wysokość ulgi uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i waha się od 35 proc. do 55 proc. kosztów kwalifikowanych.

 

Kontakt:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Oddział w Mielcu

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec

tel.: (+48 17) 788 72 36

 

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

 

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (http://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl) w województwie zachodniopomorskim obejmuje: Polanów, Kalisz Pomorski, Karlinko, Koszalin, Laski Koszalińskie, Szczecinek, Tychowo, Wałcz. Strefa działa również w województwie pomorskim. Zarządza nią Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku (http://www.parr.slupsk.pl).

Prowadzenie działalności gospodarczej w SSSE z zastosowaniem zwolnień podatkowych i preferencji jest możliwe tylko po uzyskaniu zezwolenia - w trybie przetargu lub rokowań. Otrzymanie zezwolenia na działalność w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wiąże się z poniesieniem wydatków inwestycyjnych o wartości minimum 100 tys. euro, udziałem środków własnych w wysokości co najmniej 25 proc. całkowitych kosztów inwestycyjnych, utrzymaniem inwestycji przez nie mniej niż pięć lat przez dużego przedsiębiorcę od zakończenia inwestycji (trzy lata w przypadku małych i średnich przedsiębiorców), utrzymaniem poziomu zatrudnienia przez minimum pięć lat przez dużego przedsiębiorcę i trzy lata w przypadku małych i średnich firm.

Pomoc publiczna udostępniana jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy w strefie. Maksymalny wskaźnik intensywności pomocy publicznej w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, w których operuje Słupska SSE, wynosi na lata 2014-2020: 35 proc. kosztów kwalifikowanych dla dużego przedsiębiorcy, 45 proc. dla średniego przedsiębiorcy i 55 proc. dla małego przedsiębiorcy.

 

Kontakt:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2

Sekretariat Zarządu:

tel. (+48) 59 841 28 92

fax (+48) 59 841 32 61

e-mail: office@parr.slupsk.pl

http://www.sse.slupsk.pl/index.php/pl

 

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

tel. +4891 42 45 819

fax +4891 42 45 820

e-mail: invest@um.szczecin.pl

www.invest.szczecin.eu
 

Podstrefa „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

Podstrefa znajduje się w zachodniej części Koszalina, w przemysłowej dzielnicy miasta - w tzw. „Strefie Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej”, oddalonej 4 km od centrum. Położona jest w obrębie międzynarodowej trasy E-28 Berlin-Kaliningrad oraz drogi krajowej nr 11 łączącej Koszalin z Poznaniem i południem kraju.

Podstrefa zajmuje 64 ha. Działki przeznaczono pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. W strefie obowiązuje całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości według zasad de minimis oraz z podatku dochodowego w wysokości do 55 proc. wartości inwestycji z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych lub zatrudnienia.

 

Kontakt:

Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7

tel.: +48 94 34 88 793

fax: +48 94 34 88 792

www.koszalin.pl
 

Tychowska Strefa Inwestycyjna

 

Tychowska Strefa Inwestycyjna (http://tychowo.pl/index.php/component/content/article/87-menu-prawe/101-tychowska-strefa-inwestycyjna) leży ok. 22 km od Białogardu, 35 km od Koszalina, 26 km od Połczyna Zdroju i Bobolic, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 167 z 169. Projekt utworzenia Tychowskiej Strefy Inwestycyjnej, na terenie której znajduje się Podstrefa „Tychowo” SSSE, został zrealizowany przy współfinansowaniu UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Kontakt:

Urząd Miejski w Tychowie,

ul. Bobolicka 17, 78-220 Tychowo

tel/fax: +48 943115110, 943115130

e-mail: umig@tychowo.pl

 

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (http://www.kssse.pl) obejmuje w województwie zachodniopomorskim: Białogard, Dębno, Goleniów, Gryfino, Kamień Pomorski, Karlino, Łobez, Nowogard, Pełczyce, Szczecin. Jedna z największych SSE w Polsce. Działa zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i wielkopolskim oraz lubuskim.

Przedsiębiorca podejmujący działalność gospodarczą na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może korzystać z pomocy regionalnej w postaci zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym CIT z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych lub tworzenia nowych miejsc pracy. Warunkiem inwestowania na terenie strefy jest uzyskanie od K-S SSE S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości minimum 100 tys. euro.

Mała firma podejmująca działalność gospodarczą na terenie strefy może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT w wysokości 70 proc. poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 70 proc. dwuletnich kosztów pracy. Średnie przedsiębiorstwo może być zwolnione z CIT w wysokości 60 proc. poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 60 proc. dwuletnich kosztów pracy, a duże - 50 proc. poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 50 proc. dwuletnich kosztów pracy.

 

Kontakt:

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Orła Białego 22,

66-470 Kostrzyn nad Odrą,

tel. +48 95 721 98 00, fax +48 95 752 41 67,

e-mail: info@kssse.pl

http://www.kssse.pl
 

Podstrefa Łobez Kostrzyńsko – Słubickiej SSE

 

Podstrefa Łobez Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalne Strefy Ekonomicznej (http://www.lobez.pl/strefa-ekonomiczna.html) znajduje się w obrębie miasta Łobez, przy drodze wojewódzkiej Łobez – Drawsko Pomorskie. Została powołana w 2011 roku. Posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Teren znajduje się poza obszarem Natura 2000. Władze miejskie zleciły wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, utwardzenia dróg oraz oświetlenia dróg. Opracowywane są badania geotechniczne terenu, które określą m.in. warstwy geologiczne, nośne gruntu, poziom lustra wód gruntowych.

Władze lokalne przejęły od PKP teren przylegający do bocznicy kolejowej przy linii Berlin – Gdańsk, uzbrojony w rampę załadunkową. Przejęcie terenu od PKP poprawi możliwość zaopatrywania się przyszłych inwestorów w surowce oraz ułatwi wywóz towarów drogą kolejową. Możliwy będzie wywóz elementów długich, takich jak np. śmigła dla elektrowni wiatrowych i innych elementów konstrukcyjnych wielkogabarytowych.

Podstrefa jest oddalona o 70 km do Kołobrzegu, 80 km do Szczecina, 90 km do Kołbaskowa, 60 km do lotniska w Goleniowie.

 

Kontakt:

Urząd Miejski W Łobzie

73-150 Łobez

ul. Niepodległości 13

tel.(091) 397-40-01 do 02

fax.(091) 397-43-73

e-mail: lobez@lobez.pl

www: http://www.lobez.pl
 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (http://www.strefa.gda.pl) w województwie zachodniopomorskim obejmuje Stargard Szczeciński. Poza Zachodniopomorskiem, SSE funkcjonuje w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim. Spółką zarządzającą strefą jest Pomorska SSE Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych lub poziomu zatrudnienia.

Wysokość wskaźnika pomocy publicznej dla województwa zachodniopomorskiego wynosi 35 proc., dla małych i średnich przedsiębiorców odpowiednio: 55 proc. i 45 proc. Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. euro, przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum pięć lat oraz trzy lata dla MSP. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją powinien wynosić co najmniej 25 proc.

 

Kontakt:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.

ul. Władysława IV nr 9

81-703 Sopot

tel.: 58 555 97 00

fax: 58 555 97 11

e-mail: sekretariat@strefa.gda.p

http://www.strefa.gda.pl/pl

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: REMIGIUSZ SKORUPKA Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert