Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZapytanie ofertowe dotyczące dostawy publikacji książkowych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2015-06-03 08:04:59
zapytania ofertowe, coie

Zapytanie ofertowe (dotyczy dostawy publikacji książkowych) I. ZAMAWIAJĄCY: Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin NIP 851-287-14-98 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do biura Zamawiającego...

Zapytanie ofertowe

(dotyczy dostawy publikacji książkowych)

I. ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

NIP 851-287-14-98

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do biura Zamawiającego gotowych wydawnictw, publikacji naukowych zgodnie z listą zawartą w Załączniku nr 1, niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych: pro-eksport i pro-biz w ramach realizacji projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, finansowanego ze środków EU, EFRR w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013.

2) Miejsce dostawy:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

ul. Piłsudskiego 40-42

70 - 421 Szczecin

Pokój 324

III. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta powinna zawierać: ofertę cenową – w formie wypełnionego Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: eksport@wzp.pl
do dnia 11.06.2015 r. do godz. 11.00.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1) Cena – 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę. Przy dokonaniu oceny ofert Zamawiający posłuży się następującymi wzorami:

C= (Cn \ Co) x 100 pkt

Gdzie:

C – punkty za cenę

Cn – najniższa oferta cenowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Co – cena oferty ocenianej

2) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, maksymalnie 100 punktów.

Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną oraz spełniającą wymagane warunki Zamawiającego.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą, tak aby na dzień dokonania zakupu lub złożenia zamówienia oferta była ważna – 30 dni.

VII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno być zrealizowane w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

VIII. FORMA PŁATNOŚCI

Zamawiający uiści płatność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego w dniu dostawy zamówionych publikacji książkowych.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje udzielane są drogą mailową (adres: mgonciarz@wzp.pl)
lub telefonicznie: 91-44-67-157 lub 91-44-67-143.

X. INNE

1) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Województwa Zachodniopomorskiego, do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Województwo Zachodniopomorskie zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty, jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów.

2) Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3) Zakup finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Pliki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego
docx | 116.22 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

Adwokat Marta Rozbicka jest właścicielem kancelarii prawnej w Olsztynie. Świadczymy usługi z zakr...
Polska - Olsztyn 2021-05-17 Dodał: Marta Rozbicka Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Obróbki blacharskie

Świadczymy usługi cięcia i gięcia blachy według zlecenia klienta. Wykonujemy elementy metalowe o ...
Polska - POZNAŃ 2019-08-14 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja i przetwórstwo metali Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert