Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZarządzanie projektem budowlanym, zarządzanie budową.en
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Dominik Wieluński
office@esslar.com
Tel: 668170926
esslar.com

Język komunikacji:
Angielski, Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu i wiedzy technicznej dostarczamy naszym klientom usługi zarządzania oraz nadzoru nad prowadzonym projektem inwestycyjnym w budownictwie. Wsparcie klienta obejmuje zarówno etap przygotowania inwestycji, jej bieżącą kontrolę, jak i bezusterkowe przekazanie finalnego obiektu do użytkowania.

Główne obszary wsparcia w ramach usług zarządzania projektem budowlanym:
Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego w budownictwie.
Zarządzanie budową.
Harmonogramowanie i bieżąca kontrola postępu prac.
Nadzór inwestorski nad przebiegiem prac budowlanych, weryfikacja dostarczanych na budowę materiałów, odbiory częściowe i końcowe.
Usługi Liaison Engineer.
Usługi EPCM.
Optymalizacja kosztowa projektu.


CPV


 • Usługi w zakresie nieruchomości
 • Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
 • Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości stanowiących własność
 • Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy
 • Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 • Usługi architektoniczne i podobne
 • Usługi inżynieryjne
 • Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
 • Usługi związane z budownictwem
 • Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
 • Usługi nadzoru i kontroli
 • Usługi konsultacyjne w zakresie dostaw wody i konsultacje dotyczące odpadów
 • Usługi laboratoryjne
Typ oferty
Kooperacja
Kraj
Polska
Termin składania ofert
06.05.2019
Ważna od
07.11.2018
Branże
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, Górnictwo i przemysł wydobywczy, Produkcja i przetwórstwo metali, Produkcja metali nieżelaznych, Energia i surowce odnawialne, Doradztwo/consulting/edukacja, Budownictwo i architektura, Produkcja metali żelaznych, Architektura, Budownictwo,
Nabywcy poza granicami kraju
TAK